BÆREDYGTIGHED


Allesen Snedker & Specialløsninger er en enkeltmandsvirksomhed og derfor kun en meget lille brik i den store bæredygtighedsagenda. Det er dog stadig min overbevisning, at vi alle skal gøre det bedste, vi kan, og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Jeg har derfor valgt at primært at fokusere på to ud af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og nedenfor kan I læse mere om, hvad jeg gør i dag, og hvor jeg ønsker at forbedre mig.

Som I kan se, er jeg i den indledende fase mht. bæredygtigheds-kommunikation, og det er min hensigt løbende at udvide og forbedre.

Henning Allesen Rasmussen, april 2023

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Jeg ønsker at bidrage til ansvarligt forbrug og produktion ved især at fokusere på to delmål:

  • 12.2. Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

  • 12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hvor er Allesen Snedker & Specialløsninger i dag?

Jeg har arbejdet som snedker i mange år, og jeg brænder for at skabe kvalitetsløsninger, som holder år efter år efter år. En snedkerløsning vil ofte være dyrere på den korte bane, men bestemt ikke på den lange bane. En af vejene til et ansvarligt forbrug er netop at producere og købe langtidsholdbare løsninger, lige gyldigt om det drejer sig om møbler, inventar, døre eller vinduer.

Udover at producere holdbare løsninger har jeg også stor fokus på at bevare og renovere det eksisterende. Mange af de gamle træprodukter er fremstillet af kvalitetstræ, som med den rette rådgivning og behandling fra min side kan bevares og fornys. Det er godt for miljøet og klimaet at forny det eksisterende fremfor at bruge nye råvarer.


verdensmål 15: livet på land

Jeg ønsker at forbedre livet på land ved især at fokusere på følgende delmål:

  • 15.2 Bæredygtig forvaltning af alle typer af skove skal fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

Hvor er Allesen Snedker & Specialløsninger i dag?

Jeg køber træ fra danske, velrenommerede leverandører, hvor jeg har tillid til, at træet er ansvarligt produceret. Begge virksomheder er FSC-certificeret og PEFC-certificeret.